Regiunea Ortenau cultivă şi stimulează inventivitatea. Fără companiile noastre, nu ar exista călătorii în spaţiu. Nici airbag-uri. Nici veselă curată la cantină. Nici tuneluri în Alpi. Nici cireşe pentru Mon Chérie. Nici vehicule pentru transportat buşteni. Nici turnuri SMART. Nici formule matematice pentru dispozitive digitale. N-ar exista platforme ridicătoare pentru ateliere. Fără companiile noastre, Parlamentul german n-ar avea uşi antitanc. Iar lumea n-ar găsi case prefabricate, la cheie. Stadioanele de fotbal n-ar avea sisteme de închidere sigure. Cantinele n-ar beneficia de procesarea automatizată a legumelor. Fără noi, n-ar exista revistele BUNTE, FOCUS sau PLAYBOY. N-ar exista Europa Park şi nici şoricelul Euro-Maus.