1. Drept de şedere şi de muncă

Cetăţeni UE (Vechi state membre)

Cetăţenii UE şi rezidenţii Islandei, Liechtenstein-ului, Norvegiei, Ciprului, Maltei şi Elveţiei au din principiu dreptul la liberă circulaţie (libertatea de a se stabili în interiorul Spaţiului Economic European - SEE) şi pot munci în Germania dacă doresc acest lucru. Aceştia nu au nevoie nici de viză, nici de autorizaţie de muncă. Asemeni tuturor celorlalţi cetăţeni, în Germania, aceştia sunt obligaţi să se înregistreze la primăriile localităţilor unde îşi au reşedinţa, adică trebuie să se prezinte la Serviciul de evidenţă a populaţiei (Einwohnermeldeamt) din localitatea în care s-au mutat, în interval de şapte zile de la sosire.


Cetăţeni UE (Noi state membre)

Sunt valabile în continuare excepţii pentru cetăţenii statelor est-europene care au aderat la UE pe data de 1 mai 2004: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Cetăţenii acestor state pot, în principiu, exercita o ocupaţie în Germania numai dacă se află în posesia unui permis de muncă (Arbeitserlaubnis) pentru UE. Acest permis poate fi solicitat direct la Agenţia de ocupare a forţei de muncă (Agentur für Arbeit) din localitatea în care intenţionează să lucreze şi se emite pentru o perioadă de un an. Persoanele care, pe baza acestui permis, au exercitat timp de 12 luni o ocupaţie retribuită au apoi dreptul la un permis nelimitat de muncă pentru UE.

Din 2014, cetăţenii din Bulgaria şi România vor beneficia de drept neîngrădit de liberă circulaţie. Aceştia vor putea deci ocupa orice loc de muncă fără a fi necesară o autorizaţie suplimentară.

Până la sfârşitul lui 2013, cetăţenii din Bulgaria şi România trebuie să solicite la Agenţia federală de ocupare a forţei de muncă autorizaţie de muncă.


Cetăţeni din afara UE

Pentru un cetăţean non-UE este foarte dificilă exercitarea unei ocupaţii în Germania fără documente de şedere. Interdicţia cu caracter general, valabilă încă de la stoparea recrutărilor din 1973, permite excepţii doar pentru perioade limitate de timp şi numai pentru anumite sectoare. Începând cu 01.01.2006 a intrat în vigoare noua lege a imigraţiei, conform căreia permisul de muncă pentru cetăţenii non-UE trebuie emis de către Serviciul pentru străini (Ausländerbehörde).

 

Dreptul la concediu şi programul de muncă

În Germania, dreptul la concediu este fixat prin lege: angajatul poate solicita un concediu de minimum 24 de zile lucrătoare pe an. Multe contracte de muncă garantează însă un număr mai mare de zile de concediu. Pe perioada concediului, salariul este plătit în continuare integral. Concediul trebuie programat din timp. În multe companii, angajaţii cu copii de vârstă şcolară au prioritate la programarea concediilor pe timpul vacanţelor şcolare. În mod normal, concediul nu poate fi luat în timpul perioadei de probă, perioadă care poate dura între trei şi şase luni.

De regulă, programul de lucru este de opt ore pentru fiecare zi lucrătoare. În realitate, majoritatea angajaţilor lucrează 40 de ore pe săptămână. Orele suplimentare pot fi plătite sau compensate prin timp liber suplimentar, însă acest aspect nu este reglementat prin lege. În cazul în care vă îmbolnăviţi, în primele şase săptămâni ale bolii salariul va fi plătit de către angajator în proporţie de 100% din câştigul cuvenit. Ulterior, plata salariului va fi efectuată de casa de asigurări de sănătate la un nivel de 70% din câştigul anterior.

 

Sănătate şi servicii sociale

În Germania, angajaţii sunt în principiu obligaţi să cotizeze la fondurile de asigurări sociale. Contribuţiile datorate pentru asigurările de şomaj, sănătate, pensie, accident şi îngrijire sunt acoperite în parte de angajator şi în parte de angajat. În privinţa caselor de asigurări de sănătate, puteţi alege între case de stat şi case private. Aveţi nevoie de o carte de muncă (Steuerkarte, lit. „carte de impozit”), pe care o puteţi solicita la Administraţia Fiscală (Finanzamt) şi pe care trebuie să o depuneţi la angajator.
Persoanele care îşi pierd fără vina lor locul de muncă, despre care se confirmă că în ultimii doi ani au fost angajate cel puţin 12 luni şi care sunt cetăţeni UE, beneficiază pentru maximum doi ani de 60% din venitul anterior sub formă de ajutor de şomaj - cu condiţia să notifice la timp la Agenţia de ocupare a forţei de muncă (Agentur für Arbeit).

 

2. Competenţe lingvistice

Vă rugăm să vă depuneţi candidatura numai dacă stăpâniţi limba germană. Este necesar nivelul de competenţă B2 (Vantage sau Upperintermediate / mediu spre bun) conform Cadrului European de Referinţă. Vă rugăm să faceţi dovada competenţelor dvs. lingvistice printr-un atestat pe care să îl anexaţi CV-ului. Examenul de limbă germană poate fi susţinut la Institutul Goethe sau la alte institute pentru limbi străine autorizate din ţara dvs.